Vi på förskolan Hattstugan erbjuder en trygg och grönskande utemiljö som lockar barnen till lek och fysisk aktivitet.

Vi erbjuder en pedagogisk, utvecklande och trygg innemiljö för alla barn där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.