Köanmälan till förskolor i Täby kommun görs på https://service.taby.se/IST
Här kan du också övervaka och uppdatera din kösituation. 

Vår ambition är att våra medlemmar ska kunna ha alla sina förskolebarn placerade på Hattstugan. Detta innebär att yngre syskon i möjligaste mån ges syskonförtur. 

Vid frågor kontakta
Lovisa Hallman, köansvarig på Hattstugan 
E-post: koansvarg@hattstugan.info