Adress
Hattstugan Montessoriförskola ekonomisk förening 
Dora Lamms gata 17, 183 72 Täby 

Observera att den nya adressen är ett adressbyte på samma hus. Om din karta inte har den nya adressen, prova;
Djursholmsvägen 20, 183 52 Täby

E-post
info@hattstugan.info 

Avdelning Svampen
072 969 70 52

Avdelning Stubben
070 879 85 31

Avdelning Hatten
076 343 66 37

Förskolechef
Julia Leppänen
E-post: forskolechef@hattstugan.info

Köansvarig
E-post: koansvarig@hattstugan.info