Adress
Hattstugan Montessoriförskola ekonomisk förening 
Djursholmsvägen 20, 183 52 Täby 

E-post
info@hattstugan.info 

Avdelning Svampen
072 969 70 52

Avdelning Stubben
070 879 85 31

Avdelning Hatten
076 343 66 37

Förskolechef
Julia Leppänen
E-post: forskolechef@hattstugan.info

Köansvarig
Lovisa Hallman 
E-post: koansvarig@hattstugan.info